Význam spolupráce mezi pedagogy, dětmi a rodiči v dnešní době

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Clause Kaula, inspirátora Montessori programu v ZŠ Na Beránku.
Termín je víc než úžasný, protože 29. 6., kdy se všichni těšíme na prázdniny, máte možnost se potkat s člověkem, který i přes svůj věk a více než 40tileté zkušenosti učitele, stále učí rád a rád o tom mluví. Přesvědčí vás, že máte doma ty nejlepší děti, jen že je potřeba se jim dobře věnovat 🙂 a věci řešit s nadhledem a humorem.
Přihlášku najdete zde

Montessori pedagogika při vzdělávání dospívajících

Montessori pedagogika při vzdělávání dospívajících

V úterý 29. května od 18 hodin se koná v Základní škole Montessori Kladno, Pařížská 2249, přednáška, která se bude týkat zejména potřeb dospívajících.

Přednášku bude mít zkušená lektorka Montessori pedagogiky paní Birgit Griep , která učila na všech stupních vzdělávacího procesu včetně středních škol. Dnes se věnuje zejména vzdělávání učitelů.
Na tuto akci se můžete přihlásit prostřednictvím formuláře.
Pokud se chcete zúčastnit je třeba se přihlásit a předem zaplatit vstupné na přednášku převodem na účet společnosti Erudio Montessori: č.ú. 2500960023/2010. Platby v hotovosti na místě nebudou přijímány.
Cena pro členy spolku Občanské sdružení Montessori Kladno nebo Montessori cesta je 200,- Kč a pro nečleny 400,- Kč.

Platební a další podmínky kurzu

Geometrie názorně a hravě  

aneb využití pomůcek Montessori pro výuku geomterie pro základní školy    

25. 5. 2018 – 27. 5. 2018

Cena:

6 000,- Kč

Důležité:

Zálohu 500,- Kč ­ zaplaťte do do 31. 3. 2018 na číslo účtu 2500960023/2010. Doplatek ve výši 5 500,- musí být uhrazen nejpozději do 15. 4. 2018.

Další podmínky:

  • zaplacením zálohy považujeme Vaši přihlášku za závaznou
  • doplacení​ celé částky je nutné nejpozději do 15. 4.​
  • bez jakýchkoli následků můžete svou účast zrušit do 15. 4. 2018 (t.j. nejpozdější datum, kdy se musíme o zrušení Vaší účasti dozvědět), záloha Vám bude vrácena do 14 dnů
  • v případě zrušení Vaší účasti v období od 16. 4. 2018 do 24. 5. 2018, Vám bude stržen organizační poplatek ve výši zálohy tedy 500,­ Kč a zbylá část platby bude vrácena do 14 dnů ode dne, kdy se dozvíme o zrušení