Přednáška o montessori principech

Přednáška o montessori principech

Tuto sobotu pořádá spolek Montessori cesta v areálu ZŠ a MŠ na Beránku (Pertoldova 3373/51) tradiční jarní jarmark. V rámci programu bude od 13:00 do 13:45 v zelené třídě – (většina účastníků jarmarku Vám ráda pomůže s vyhledáním) zajištěna pro zájemce speciální přednáška s besedou. Přednáška bude zaměřena na vysvětlení principů práce s dětmi v programu Montessori. V rámci besedy budou přítomni první absolventi 9 třídy, kteří jsou již studenty středních škol a gymnázií a budou připraveni odpovídat na Vaše dotazy. Na závěr je připravena prohlídka prostor školy.

Moderní pedagogika postavená na základních principech Montessori programu

Milí přátelé pedagogiky Marie Montessori,

s potěšením Vám oznamujeme, že i v letošním roce společnost ERUDIO Montessori s.r.o., která vznikla z iniciativy dvou spolků /Občanské sdružení Montessori Kladno, z.s. a Montessori cesta, z.s./ a dvou škol  ZŠ Montessori Kladno a ZŠ Na Beránku – program Montessori pořádá kurz

Clause Dietera Kaula

Moderní pedagogika postavená na základních principech

Montessori programu

Kurz letos proběhne z důvodu časových možností lektora ve 4 dnech, nicméně v jejich rámci budeme pracovat velmi intenzivně, abychom zvládli obsah patřící do pěti dnů. Kurz se bude konat  v Základní škole Montessori Kladno, Pařížská 2249 v termínu
1.–4. 7. 2017

Read more

Kreativní taneční dílna

Erudio-logo-narrow

Milí přátelé pedagogiky Marie Montessori,
s potěšením Vám oznamujeme, že naše nová společnost ERUDIO Montessori s.r.o., která vznikla ve spolupráci ZŠ Montessori Na Beránku v Praze 12 a ZŠ Montessori Kladno a obou spolků/občanských sdružení rodičů, pořádá další kurz, a to kurz Kreativního tance, který se bude konat

5. – 6. 11. 2016
ve škole Na Beránku, v Praze 4 – Modřanech.

Kurz je určen učitelům zejména 2. stupně základních škol, ale je vhodný i pro učitele 1. stupně nebo učitele víceletých gymnázií. Kurz povede Jean Marc Lebon, jehož krédem jsou slova americké tanečnice a choreografky, Anny Halprin: “Pohyb má schopnost nás dovést tam, kde je naše duše doma, do toho světa, pro který nemáme žádné jméno. Pohyb se dotýká naší nejhlubší podstaty a kreativně ji vyjadřuje. Pomocí tance můžeme nahlédnout do tajemství našeho života.”

Jean Marc Lebon
narozen na Mauriciu, studium tance na Rambertově taneční akademii v Londýně. V současnosti žije a pracuje hlavně v Berlíně, podrobnosti o jeho zkušenostech a práci můžete najít na webových stránkách www.jm-lebon.de

Obsahem kurzu budou aktivity směřující k získání teoretických a praktických znalostí a dovedností pro využití tance a pohybu při výchově a vzdělávání zaměřené na:
• rozvoj vnímání těla
• cit pro prostor a koordinaci
• vztah k hudbě a umění obecně
• různé kvality a formy pohybu (ukázky různých forem pohybu a jejich praktické vyzkoušení účastníky kurzu)
• získání praktických dovedností a znalostí pro využití ve výuce, zejména věkové skupiny 12 – 15 let
• pohyb jako způsob komunikace
• improvizace na daná témata, tvorba vlastního pohybového jazyka

Cena kurzu je 3 500,- Kč při účasti 20 osob. Maximální počet účastníků je 30.
V ceně kurzu je zahrnut
• překlad
• drobné občerstvení včetně nápojů během dne. Obědy je třeba uhradit zvlášť.
Přihlášení je možné do 15. 10. 2016 včetně uhrazení zálohy 500,- Kč na číslo účtu 2500960023/2010.
S sebou vezměte pohodlné sportovní oblečení a poznámkový blok s tužkou.
Závaznou přihlášku najdete zde .

Přednáška pro rodiče – lektor Claus-Dieter Kaul

IMG_85972_01V dnešní době se toto téma dostává do popředí ve všech činnostech. Na mnohých pomůckách lze dokázat důležitost vztahů a zajímavým způsobem přiblížit jejich fungování i dopad negativních postojů k sobě, ostatním, k celému světu.

Pro větší dostupnost pražských i kladenských účastníků společnost Erudio Montessori pořádá tuto přednášku hned ve 2 termínech a na 2 místech.

Přednáška bude tlumočena z německého jazyka do češtiny a je určena pro širokou veřejnost.

Termín a místo konání:

čtvrtek 30.6.2016 18:00-21:00 hodin,  ZŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 12 – Modřany

pátek 1.7.2016 18:00-21:00 hodin,  ZŠ Montessori Kladno, Pařížská 2249, 272 01 Kladno

 Cena:

200,- Kč (pro členy Spolku Montessori cesta a Občanského sdružení Montessori Kladno)

400,- Kč (ostatní účastníci)

500,- Kč pro všechny (při platbě na místě v den konání přednášky, bez garance místa)

Přihláška: zde