Přihláška na 1. kurz s Clausem Kaulem

Vyplnit můžete zde.

Po uzavření přihlášek se vám všem ozveme.

 

Popis vzdělávacího programu společnosti Erudio Montessori s.r.o.

Pořadové číslo : 1

 

 • Název vzdělávacího programu :

Moderní pedagogika postavená na základních principech

Montessori programu

 

 • Obsah  – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:
 • Filosofický úvod do Montessori pedagogiky pro práci s dětmi ve věku 6-18 let. Rozdíly v přístupu k dětem v jednotlivých vývojových fázích – obdobích. Inkluze a vztah mezi dítětem a dospělým.  8 hodin
 • Cvičení z Praktického života a Senzorický materiál jako nezbytný základ pro vědomý kontakt s dospělým a okolím. 8 hodin
 • Kosmická výchova jako celostní zážitek zodpovědného kontaktu člověka s přírodou, kulturou, tedy s okolním světem.  8 hodin
 • Matematika a geometrie jako reprodukce kosmu a souladu s přirozeným světem, vedoucí k větší orientaci v běžném životě. 8 hodin
 • Jazyk jako prostředek komunikace vedoucí k lepším porozumění s ostatními – v mezinárodním měřítku. 8 hodin

Dříve bylo v Montessori pedagogice zásadní větou: „Materiál je klíčem k poznání světa“.

Dnes by touto větou mělo být: „Materiál je klíč k dobrým vztahům mezi dítětem a učitelem. Učení detailům vede ke zmatkům, ale ukázání souvislostí mezi věcmi znamená získat nejen znalosti, ale i dovednosti pro život.“

 

 • Forma: prezenční

 

 • Vzdělávací cíl:

Cílem je:

 • pomocí teoretických poznatků i praktických cvičení ukázat význam práce s dětmi na základě Montessori principů tak, aby si dokázaly tvořit obrazy ve své mysli. Pomocí těchto konkrétních obrazů a následných zkušeností mohou děti a později dospívající začít abstraktně myslet, orientovat se ve svém okolí a nacházet souvislosti mezi učením ve škole a okolním světem
 • přiblížit práci s dospívajícími tak, aby učitelé budovali jejich sebedůvěru a zprostředkovali jim zkušenosti, jak si poradit se světem, a nebát se samostatně vstoupit do života
 • naučit děti i dospívající dělat chyby a využívat je pro svůj další postup vpřed ve škole i v životě
 • naučit děti i dospívající využívat možností práce v týmu a umět si říci o pomoc odborníkům
 • přiblížit pedagogům potřebu učit děti pracovat s konkrétním materiálem, předávat jim učební obsah v souvislostech a podnítit v nich nadšení pro práci s dětmi i dospívajícími na základě principů pedagogiky Montessori
 • ukázat učitelům smysl cíleného pozorování dětí při práci a využití závěrů pozorování k sebereflexi a případné změně přístupu k dětem

 

 • Hodinová dotace :   

 

40 hodin ( 5×8 hodin ) 1x ročně

1. plánovaný kurz – pozvánka

Milí přátelé pedagogiky Marie Montessori,

s potěšením Vám oznamujeme, že nová společnost ERUDIO Montessori s.r.o., která vznikla ve spolupráci ZŠ Montessori Na Beránku v Praze 12 a ZŠ Montessori Kladno a obou spolků/občanských sdružení rodičů, zahajuje svou činnost první zajímavou nabídkou.

1. –  5. 7. 2016

se uskuteční dlouho očekávaný intenzivní pětidenní kurz mezinárodně uznávaného lektora Clause Dietera Kaula

s názvem

Moderní pedagogika postavená na základních principech Montessori programu

Kurz je určen učitelům 1. i 2. stupně základních škol.

Obsah kurzu:

● Filosofický úvod do Montessori pedagogiky pro práci s dětmi ve věku 6­18 let. Rozdíly v přístupu k dětem v jednotlivých vývojových fázích ­ obdobích. Inkluze a vztah mezi dítětem a dospělým.

● Cvičení z Praktického života a Senzorický materiál jako nezbytný základ pro vědomý kontakt s dospělým a okolím.

● Kosmická výchova jako celostní zážitek zodpovědného kontaktu člověka s přírodou, kulturou, tedy s okolním světem.

● Matematika a geometrie jako reprodukce kosmu a souladu s přirozeným světem, vedoucí k větší orientaci v běžném životě.

● Jazyk jako prostředek komunikace vedoucí k lepším porozumění s ostatními ­ v mezinárodním měřítku.

Dříve bylo v Montessori pedagogice zásadní větou: „Materiál (myšleno „Montessori pomůcky“) je klíčem k poznání světa“. Dnes by touto větou mělo být: „Materiál je klíč k dobrým vztahům mezi dítětem a učitelem. Učení detailům vede ke zmatkům, ale ukázání souvislostí mezi věcmi znamená získat nejen znalosti, ale i dovednosti pro život.“

Kurz je akreditovaný MŠMT.

Na konci kurzu obdržíte certifikát o absolvování.

Překlad z německého jazyka je zajištěn.

Cena:

10 000 Kč ​za předpokladu účasti více než 20 účastníků (v případě účasti 20 a méně osob budete informováni o navýšení ceny na 12 000 Kč)

Přihlášku vyplňte zde.

Důležité: Zálohu 3 000,­ zaplaťte do 30.4.2016​ na číslo účtu 2500960023/ 2010 do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

● Kurz se bude konat v Základní škole Montessori Kladno​, Pařížská 2249

● Drobné občerstvení (káva, čaj, voda, sušenky) bude zajištěno v ceně kurzu.

● Obědy jsou zajištěny a nejsou zahrnuty v ceně kurzu. ​Možnost výběru jídla na místě 1. den kurzu ze společného jídelníčku.

● Ubytování zdarma lze zajistit v tělocvičně v ZŠ Norská, Kladno ve spacácích.

Další podmínky:

● zaplacením zálohy považujeme Vaši přihlášku za závaznou

● doplacení​celé částky je nutné nejpozději do 15. 6. 2016​, přičemž do 1. 6. 2016 Vás budeme informovat o počtu účastníků

● bez jakýchkoli následků můžete svou účast zrušit do 31. 5. 2016 (t.j. nejpozdější datum, kdy se musíme o zrušení Vaší účasti dozvědět), záloha Vám bude vrácena do 14 dnů

● v případě zrušení Vaší účasti v období od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2016, Vám bude stržen organizační poplatek ve výši 1000,­ Kč a zbylá část zálohy (nebo celé platby) bude vrácena do 14 dnů ode dne, kdy se dozvíme o zrušení

Za Váš zájem děkujeme a těšíme se na setkání.

Za Montessori Na Beránku a v Kladně Zdena Čížková a Mirka Kellovská, za Erudio Montessori Kateřina Kozáková

ERUDIO Montessori s.r.o., Javorová 101, Lhota, 252 41 Dolní Břežany IČO 04864565

Co plánujeme na následující rok?

 1. Pětidenní kurz s mezinárodním lektorem panem Clausem Kaulem
 2. Třídenní kurz s lektorem tanečníkem a choreografem Jean-Marc Lebonem

Těšit se můžete na další kurzy se zahraničními lektory, které budou zaměřené na práci s dospívajícími.

Sledujte tento web, nabídku budeme také rozesílat na mailové adresy, které máme k dispozici.

Děkujeme za přízeň.