Kurz Moderní pedagogiky akreditován MŠMT

Naše společnost i náš první kurz Moderní pedagogika postavená na základních principech Montessori programu obdrželi akreditaci MŠMT.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo pod č.j. MSMT – 12770/2016-1 akreditaci společnosti Erudio Montessori, s.r.o. k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Platnost akreditace do 5. 5. 2022.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo pod č.j. MSMT- 10642/2016-1-254 akreditaci společnosti Erudio Montessori s.r.o. k provádění vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o absolvování kurzu: Moderní pedagogika postavená na základních principech Montessori programu.