Kreativní taneční dílna

Erudio-logo-narrow

Milí přátelé pedagogiky Marie Montessori,
s potěšením Vám oznamujeme, že naše nová společnost ERUDIO Montessori s.r.o., která vznikla ve spolupráci ZŠ Montessori Na Beránku v Praze 12 a ZŠ Montessori Kladno a obou spolků/občanských sdružení rodičů, pořádá další kurz, a to kurz Kreativního tance, který se bude konat

5. – 6. 11. 2016
ve škole Na Beránku, v Praze 4 – Modřanech.

Kurz je určen učitelům zejména 2. stupně základních škol, ale je vhodný i pro učitele 1. stupně nebo učitele víceletých gymnázií. Kurz povede Jean Marc Lebon, jehož krédem jsou slova americké tanečnice a choreografky, Anny Halprin: “Pohyb má schopnost nás dovést tam, kde je naše duše doma, do toho světa, pro který nemáme žádné jméno. Pohyb se dotýká naší nejhlubší podstaty a kreativně ji vyjadřuje. Pomocí tance můžeme nahlédnout do tajemství našeho života.”

Jean Marc Lebon
narozen na Mauriciu, studium tance na Rambertově taneční akademii v Londýně. V současnosti žije a pracuje hlavně v Berlíně, podrobnosti o jeho zkušenostech a práci můžete najít na webových stránkách www.jm-lebon.de

Obsahem kurzu budou aktivity směřující k získání teoretických a praktických znalostí a dovedností pro využití tance a pohybu při výchově a vzdělávání zaměřené na:
• rozvoj vnímání těla
• cit pro prostor a koordinaci
• vztah k hudbě a umění obecně
• různé kvality a formy pohybu (ukázky různých forem pohybu a jejich praktické vyzkoušení účastníky kurzu)
• získání praktických dovedností a znalostí pro využití ve výuce, zejména věkové skupiny 12 – 15 let
• pohyb jako způsob komunikace
• improvizace na daná témata, tvorba vlastního pohybového jazyka

Cena kurzu je 3 500,- Kč při účasti 20 osob. Maximální počet účastníků je 30.
V ceně kurzu je zahrnut
• překlad
• drobné občerstvení včetně nápojů během dne. Obědy je třeba uhradit zvlášť.
Přihlášení je možné do 15. 10. 2016 včetně uhrazení zálohy 500,- Kč na číslo účtu 2500960023/2010.
S sebou vezměte pohodlné sportovní oblečení a poznámkový blok s tužkou.
Závaznou přihlášku najdete zde .