Montessori pedagogika při vzdělávání dospívajících

Montessori pedagogika při vzdělávání dospívajících

V úterý 29. května od 18 hodin se koná v Základní škole Montessori Kladno, Pařížská 2249, přednáška, která se bude týkat zejména potřeb dospívajících.

Přednášku bude mít zkušená lektorka Montessori pedagogiky paní Birgit Griep , která učila na všech stupních vzdělávacího procesu včetně středních škol. Dnes se věnuje zejména vzdělávání učitelů.
Na tuto akci se můžete přihlásit prostřednictvím formuláře.
Pokud se chcete zúčastnit je třeba se přihlásit a předem zaplatit vstupné na přednášku převodem na účet společnosti Erudio Montessori: č.ú. 2500960023/2010. Platby v hotovosti na místě nebudou přijímány.
Cena pro členy spolku Občanské sdružení Montessori Kladno nebo Montessori cesta je 200,- Kč a pro nečleny 400,- Kč.