Claus Kaul

Vzdělání:

1967 – 1971 Univerzita J. W. Goetheho, Frankfurt nad Mohanem, fakulta pro výchovu a vzdělávání

1971 – 1972 ve státní službě státu Hessen jako čekatel na pozici učitele (na druhém stupni zákl. školy ve městě Karlshafen an der Weser)

1972 – 1973 první výcvik Montessori (současně zaměstnán)

1972 – 1973 soukromá základní škola, první stupeň (Kant-Schule ve Frankfurtu nad Mohanem)

1973 – 1977 soukromá speciální škola Akce Sluníčko (Sonnenschein) – integrační model (1. – 4. ročník)

1976 – 1978 studium speciální pedagogiky v Mnichově (zaměření na poruchy učení a vzdělávání obtížně vychovatelných dětí)

1977 – 1981 soukromá speciální škola Akce Sluníčko – škola pro děti s poruchami učení a pro vzdělávání obtížně vychovatelných dětí  (5. – 8. ročník)

1981 – 1982 druhý výcvik Montessori (v USA)

1982 – 1988 ředitel soukromé speciální školy Akce Sluníčko – škola pro děti s psychickým postižením

od r. 1985 souběžně se zaměstnáním – docent

  • na Odborné akademii pro léčebnou pedagogiku (u nás se používá termín speciální pedagogika), Mnichov-Giesing
  • na Odborné vysoké škole pro sociální pedagogiku, Mnichov-Aubling
  • na Německé akademii pro vývojovou rehabilitaci, Mnichov
  • na různých školách pro další vzdělávání (mimo jiné v Mnichově a Ansbachu)
  • na různých německých a zahraničních univerzitách (mimo jiné v Brémách, Berlíně, Innsbrucku) pro nabídky dalšího vzdělávání

1988 – 1990 vedoucí výcviku Montessori léčebné pedagogiky na Německé akademii pro vývojovou rehabilitaci a v dětském centru v Mnichové

od srpna 1980 budování Institutu celostního učení v Bad Wiessee

Zaměstnání

1971 – 1972 Po tříletém studiu na Univerzitě Johanna Wolfanga Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem na učitele základní školy (1. a 2. stupeň) nástup na státní zákl. škole v Hessensku (2. stupeň).

1972 – 1973 první výcvik Montessori (viz diplom); současně výpomoc v soukromé základní škole (1. stupeň) ve Frankfurtu nad Mohanem.

1973 zahájení činnosti jako učitel Montessori v Montessori škole Akce Sluníčko (Sonnenschein) v Mnichově

1977 vybudování 2. stupně integrované školy pod Montessori školou Akce Sluníčko v Mnichově

1982 – 1988 učitel ve třídách pro duševně postižené děti a dospívající a ředitel školy pro duševně postižené v Montessori škole Akce Sluníčko v Mnichově

1988 – 1990 ředitel mezinárodního výcviku léčebné pedagogiky v dětském centru v Mnichově

od r. 1990 ředitel Institutu celostního učení v Bad Wiessee

od r. 2014 pedagogický vedoucí Akademie Montessori Biberkor