Montessori program ZŠ Na Beránku

Program Montessori byl na naší škole zaveden od školního roku 2005/06 na prvním stupni. Od roku 2012/13 probíhá výuka i na druhém stupni. Respektujeme principy Montessori pedagogiky, a  tak je pro nás připravené prostředí, věkově smíšené třídy, Monterssori pomůcky a kvalitní pedagogové samozřejmostí. Škola je otevřena i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a úspěšně v ní také probíhá inkluze dětí s postižením. Montessori třídy sídlí v zrekonstruovaném pavilonu ZŠ a MŠ na Beránku v Praze 12.

Budujeme udržitelnou sídlištní, veřejnou základní školu (tedy dostupnou všem) s oběma stupni, která rozvíjí člověka jako celek (na principech Montessori). Snažíme se ve škole vytvořit především příjemné klima. Chceme děti provést oběma stupni základní školy s úsměvem na tvářích, s radostí z objevování zákonitostí života a ze vzájemných přátelských vztahů. Usilujeme o to, aby se v patnácti letech, až od nás budou odcházet, dokázali správně rozhodnout, jak naložit s dalším životem.
Není naším cílem připravovat děti na víceletá gymnázia. Spíše nabízíme program, který jim pomůže rozvinout jejich vrozené dary a zároveň si užít devět báječných školních let, na která budou celý život vzpomínat.
Přečtěte si více o tom, kdo jsme, za čím si stojíme a co od nás můžete čekat:

 

O co nám jde...

 

Webové stránky Montessori Na Beránku